Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje Panią/Pana, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Putowski i Marcin Romańczyk prowadzący działalność KRIG Spółka Cywilna Łukasz Putowski, Marcin Romańczyk ul. Ignacego Łukasiewicza 7, 44-105 Gliwice, NIP 6312642912
  2. kontakt z administratorem danych osobowych : biuro@krig.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą :
  1. w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez KRIG S.C za pośrednictwem następujących środków komunikacji : poczty elektronicznej, połączeń głosowych oraz wiadomości sms na podstawie Art. 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody oraz
  2. w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub Podmioty uczestniczące w realizacji umowy

   5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do czasu ustania współpracy i  realizacji umowy, a w przypadku danych osobowych przechowywanych dla celów przesyłania informacji  handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu  cofnięcia  przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

    6. posiada Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

    7. osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

    8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest :

  1. dobrowolne lecz konieczne do realizacji zleceń/zamówień/umów,
  2. dobrowolne w zakresie kontaktów marketingowo-handlowych

    9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Biuro Obsługi Klienta

Radosław Szopiński

Płatności
Adrianna Juszczyk

ul. Nasienna 3A
44-120 Pyskowice

NIP: 631 264 29 12

REGON: 242786183

PL 22 1140 10 7800 0045 16010 01001